Chương trình khuyến mãi ngày Quốc tế thiếu nhi

 

Chương trình khuyến mãi Mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01/06/2018

Mua 2 tặng 1 (Snickers 96g, M&M Milk Chocolate 6 pack, M&M Butter Peanuts 6 pack, Hershey's Kisses 340g).

Mua 01 Hộp Socola Raisins tặng 01 Snicker 96g hoặc 01 M&M Milk Chocolate.

Thời gian khuyến mãi: 01/06/2018 - 30/07/2018. (Số lượng có hạn).